การศึกษายืนยันประสิทธิภาพของ PGSI ในการประเมินอันตรายจากการพนัน